Hopp til innholdet

Kryss- desinfeksjon OK 21

Kategori:

Biocidbasert desinfeksjonsmiddel som dreper og fjerner vond lukt fra de aller fleste kjente bakterier som f.eks.: Salmonella, Staphylokokker, E.coli, Listeria og Legionella. Virkestoffet i OK 21 er testet i.h.t. DIN EN 14476:2005-08. Påført en ren flate ved romtemperatur, med virketid 10 minutter er den effektiv mot influensavirus A H1N1 / X- 179A (Svineinfluensa).

Litterære studier viser også at dette produktet er meget effektivt mot flere typer virus som f.eks.: Coronavirus (SARS, MERS, Covid-19), Orthomyxovirus (Influensa A, B, C, D), Herpesvirus, Hepadnavirus (Hepatitt B), Flavivirus (Hepatitt C, Gulfeber), Rhabdovirus (Rabies), Retrovirus (HIV), Filovirus (Ebola).

OK 21 kan brukes på alle typer flater som tåler vann, både ute og inne.
OK 21 anbefales som kryssdesinfeksjon til Klorholdige og Spritbaserte produkter.

Før desinfeksjon igangsettes bør flatene som skal behandles være rengjorte. Desinfeksjonseffekten begynner å virke umiddelbart og har langtids-virkende effekt på overflaten (i flere timer – avhengig av ytre påvirkninger/vask).
Best effekt oppnås ved dusje OK 21 (bruk gjerne lavtrykkspumpe eller skuminjektor) på flatene som skal desinfiseres, la det tørke inn (ikke skyll vekk). Dersom skylling er nødvendig må stoffet først få virke i minimum 10 minutter.

Desinfeksjon: Dusjes på flaten, la det tørke inn.
Bad: Legg gjenstandene som skal behandles i badet minimum 10 minutter.
Til produksjonslinje av matprodukt: Må virke min. 10 minutter, skylles vekk med rent vann.

BLANDINGSFORHOLD MED VANN:
NB: En utblanding fra 1:11 til 1:20 gir en god desinfeksjon, en slik utblanding vil ikke bli klassifisert som irriterende for huden.

Dette produktet kan alternere med OK 20.

PRODUKTET ER GODKENT SOM DESINFEKSJONSMIDDEL AV FISKERIDIREKTORATET.

Vennligst oppgi rett varenummer ved endret forpakning.

Varenummer

Forpakning

211E

Eske à 20 x 1 liter

215E

Eske à 4 x 5 liter

2125

Kanne à 25 liter

Sikkerhetsdatablad