Hopp til innholdet

Rolitherm avløpsåpner

Produktnummer: K1 6 Kategori:

Rolitherm er en flytende avløpsåpner som hurtig løser opp organisk materiale som hår, fett, urinstein, papir, kjøkkenavfall, såperester og lignende. Rolitherm fjerner også rust og kalkavleiringer og er ikke skadelig for septiktanker.

Merk: produktet kan være etsende for metaller og gir etseskader på hud og øyne. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Kun til profesjonell bruk.